Projekt pilotażowy

„Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu
w obiegach recyrkulacyjnych”

Projekt jest realizowany w ramach Środka „3.5. Projekty pilotażowe” objętego osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi – Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” (umowa NR 00004-61724-OR1400001/09/11).

Okres realizacji: lata 2011 – 2014.