Cele projektu

Celem głównym jest utrzymanie i/lub zwiększenie zasobów populacji ryb drapieżnych, szczupaka (Esox lucius) i sandacza (Sander lucioperca) w naturalnych zbiornikach wodnych.

Szczegółowymi celami projektu są:

  • opracowanie procedur i określenie efektywności wsiedlania do wód otwartych materiału zarybieniowego ryb drapieżnych (szczupaka i sandacza) pochodzącego z intensywnego chowu basenowego. W szczególności poszukiwane będą optymalne rozwiązania odnośnie znakowania ryb, wielkości i wieku stosowanego materiału zarybieniowego, a także terminów zarybień;
  • określenie zasad i metod postępowania z tarlakami szczupaka i sandacza w czasie i po przeprowadzonym sztucznym rozrodzie, takich, które umożliwiałyby, w jak największym stopniu, ich efektywne przywracanie do wód naturalnych.